Shaolin Kung Fu: van verleden tot heden

1. De invloed van de Shaolin Tempel
2. Shaolin Tempel, een blik op het verleden
3. Qin Dynastie (221 v. Chr. tot 206 v. Chr.): De 1e Keizer van China
4. Han Dynastie (206 v. Chr tot 220 n. Chr): De zijde handelsroute
5. Six Dynasties (220 n. Chr. tot 581 n Chr.): De oorsprong van de Shaolin Tempel
6. Sui Dynastie (581 n. Chr tot 618 n. Chr): De informatieuitwisselingen van de Shaolin monniken
7. Tang Dynastie (618 n. Chr tot 907 n. Chr): Keizer Li Shi Min & De legendarische 13 Shaolin monniken
8. Five Dynasties (907 n. Chr. tot 960 n. Chr.): Porselein
9. Sung Dynastie (960 n. Chr. tot 1279 n. Chr.): Shaolin Tempel als verzamelplaats voor de Krijgskunst.
10. Yuan Dynastie (1280 AD – 1365 AD): Ghengkhis Khan
11. Ming Dynastie (1368 AD -1644 AD): Het ontstaan van Zuid Shaolin Tempel
12. Ching Dynastie (1644 AD – 1912 AD): De teneergang van Shaolin
13. De republiek (1912 – 1949): De verwoesting van de Shaolin Tempel
14. Culturele revolutie en Volksrepubliek China (1949 – heden): De ontwikkeling van Wushu

De invloed van de Shaolin Tempel

Men zegt dat de Shaolin Tempel de bron is van de ontwikkeling van de traditionele krijgskunst, en zich vanuit daar over de hele wereld via Azië heeft verspreid.

Waar of niet waar?
We zullen het wellicht nooit zeker weten. Wat wel duidelijk is, zijn de onuitwisbare sporen die Shaolin heeft achtergelaten op de geschiedenis & ontwikkeling van de krijgskunst, maar ook andersom de krijskunst op de Shaolin tempel. De Shaolin tempel stond volgens legendes onder andere bekend als een ontmoetingplaats van de krijgskunst waar verschillende stijlen werden ondergebracht, verder ontwikkeld en gecombineerd werden.

Tot op heden is de indruk die Shaolin tempel door de eeuwen heen heeft achtergelaten nog steeds merkbaar.

Kenmerken
Hoewel Shaolin Kung Fu niet eenvoudig in woorden is te omschrijven, zijn er wel verschillende kenmerken aan Shaolin Kung Fu toe te schrijven.

Compact: Shaolin Kung Fu kenmerkt zich onder andere door de compactheid van de strakke en soepele bewegingen, zowel sierlijk als hard en explosief krachtig.

Veelzijdig: De bewegingen zijn beknopt en simpel, maar tegelijkertijd veelzijdig.

Hardheid & Zachtheid: Het accent ligt op hardheid in de bewegingen, gecombineert met zachtheid ter ondersteuning van deze hardheid.

Rechte lijn: Een van de meest kenmerkende eigenschappen van Shaolin kung fu is de traditionele grondregel, dat alle vormen beginnen en eindigen in een rechte lijn.

Algemene aspecten: Een aantal andere algemene aspecten die binnen de Shaolin Kung Fu terug te vinden zijn, zijn bijvoorbeeld de dynamische acrobatische elementen (Shaolin Wushu = modern), de dierenstijlen, de 18 traditionele wapens, de hardingen en onder andere de Qi Gong (beheersing ademhaling).

Standen en bewegingen

18 Shaolin basis: Beginners krijgen les in Shaolin basis, te beginnen met oefeningen uit de Shi Ba Shi (18 basisstanden). Deze oefeningen bestaan uit de bewegingen van de Shaolin basistechnieken.

Basisstanden: Naast deze basisoefeningen zijn er een aantal essentiële basisstanden binnen Kung Fu van belang en het veelvuldig oefenen & herhalen van deze standen.

Deze basis standen zijn van fundamenteel belang voor de verdere ontwikkeling van de persoonlijke kung fu vaardigheden.

Krijgskunst
Wushu betekent letterlijk Krijgskunst (ofwel Martial Arts) en is dus een hele algemene benaming.

De benaming Wushu zoals we die vandaag de dag kennen, staat bijna synoniem voor de “moderne vechtsport” uit China, met nadruk op sport (sportiviteit, lichamelijke gezondheid en kunnen). Deze vorm van “Moderne Wushu” (hierna Wushu) wordt meestal beoefend vanuit recreatief -competitie-verband.

Naar Boven

Shaolin Tempel, een blik op het verleden

China en haar Dynastiën

De Chinese geschiedenis wordt gekenmerkt door de verschillende heerschappen gedurende de tijd. Zo’n heerschappij in de tijd wordt een Dynastie genoemd, en is eigenlijk niets anders dan een serie van (troon)opvolgingen van heersers binnen dezelfde familie of stamboom. China kent door de tijd heen meer dan 13 van dergelijke Dynastiën, waarvan binnen een aantal van deze Dynastiën ook meerdere Dynastiën te onderscheiden waren.

Hier ziet u een overzicht van de verschillende Dynastiën van China.

2600 v. Chr. tot 2300 v. Chr. – Het tijdperk van de 5 heersers
2300 v. Chr. tot 1600 v. Chr. – Xia Dynastie
1523 v. Chr. tot 1027 v. Chr. – Shang Dynastie
1027 v. Chr. tot 256 v. Chr. – Chou Dynastie
221 v. Chr. tot 206 v. Chr. – Qin Dynastie
206 v. Chr. tot 220 n. Chr. – Han Dynastie
220 n. Chr. tot 581 n. Chr. – Zes Dynastiën
581 n. Chr. tot 618 n. Chr. – Sui Dynastei
618 n. Chr. tot 618 n. Chr. – Tang Dynastie
907 n. Chr. tot 960 n. Chr. – Vijf Dynastiën
960 n. Chr. tot tot 1279 n. Chr. – Sung Dynastie
1279 n. Chr. tot 1368 n. Chr. – Yuan Dynastie
1368 n. Chr. tot 1644 n. Chr. – Ming Dynastie
1644 n. Chr. tot 1911 n. Chr. – Qing Dynastie
1911 n. Chr. tot 1949 n. Chr. – de Republiek China
1949 n. Chr. tot Heden – de Chinese Volksrepubliek

Naar Boven

De gebeurtenissen van de Chinese geschiedenis van invloed op de krijgskunst en martial arts worden beschreven vanaf de Qin Dynastie.

Qin Dynastie (221 v. Chr. tot 206 v. Chr.)

De 1e Keizer van China

De Qin Dynastie was de eerste van de 4 grootste Dynastiën in China. De Dynastie is vernoemd naar de Keizer Qin Shi Huang. Hij was de 1e keizer van China en stond beter bekend als de bouwer van de Chinese Lang Muur. Rond deze keizer zijn vele series en films gemaakt, waaronder ook de film ‘Hero’ met Jet Li. Hij was tevens de Keizer waar het terra cotta legioen met soldaten en paarden in Xian voor is gebouwd. In deze Dynastie was het al zeer waarschijnlijk dat martial arts beoefend werd door vele grootmeesters.

Han Dynastie (206 v. Chr tot 220 n. Chr)

De zijde handelsroute

In deze Dynastie vinden de Chinezen papier uit en maakt de Dynastie op technologisch gebied vele belangrijke ontwikkelingen mee, zoals de ontwikkeling van de zijdeweefsel technieken en lood-glazen porselein technieken. Deze Dynastie is vooral bekend om het zoeken naar handel met buitenlanders en het onstaan van de ‘zijde route’, de handelsroute met het Romeinse rijk.

Six Dynasties (220 n. Chr. tot 581 n Chr.)

De oorsprong van de Shaolin Tempel

Deze Dynastie is vernoemd naar de perioden van de 6 Dynastiën in deze periode. Eén hiervan was de Wei Dynastie (386 v. Chr. tot 534 v. Chr.), in deze periode heerste de Keizer Xiao Wen. Deze Dynastie wordt gekenmerkt door vele oorlogen, plagen en politieke instabiliteit. Er onstaat twijfel aan bestaande geloofsovertuiging, met name het Confusianisme*, waardoor de opkomst van Boedhisme* en Taoisme* meer aanhang krijgt.

Naar Boven

Shaolin

De Shaolin Tempel is omstreeks 495/496 na Christus ontstaan en wordt in opdracht van de keizer gebouwd, ter ere van indiase monnik Ba Tua (Fo Tuo). De Shaolin Tempel is gelegen in de Provincie Henan, in de buurt van DengFeng en aan de voet van de Shong Berg (Shong Shan). De naam Shaolin Si (Shao Lin Tempel) is naar verluid vernoemd naar het Shao She berg en het omliggende woud (Lin), Si staat voor tempel.

Ta Mo, Bodhidarma of Damo

Ta Mo is een naam die herhaaldelijk in de vele geschiedenisverhalen terugkeert. En wordt soms zelfs bestempelt als schepper van de Shaolin krijgskunst, alhoewel dit zeer te betwijfelen is, heeft Ta Mo waarschijnlijk een legendarische rol gespeelt in de geschiedenis en ontwikkeling van de Shaolin Tempel en de introductie van de Shaolin krijgskunst.

De komst van Ta Mo

De Indiasche monnik Ta Mo arriveert tussen de periode 529 n. Chr en 539 n. Chr. bij de Shaolin tempel. Ta Mo was verkondiger van het Chan boedhisme (ook bekend als Zen) en werd . In eerste instantie werd zijn toegang tot de Shaolin Tempel geweigerd, maar vastberaden om te blijven, trekt hij in nabijgelegen grot voor lange tijd (men spreekt over 9 jaar, maar symbolisch gezien betekent de uitspraak 9 ook ‘lange tijd’).

Er zijn meerdere versies van wat er daarna gebeurde:
1. Ta Mo’s ogen hadden door het lange stilzitten een gat in de grot gebrand (volgens getuigen is er vandaag de dag nog een soort van schaduw te zien in de grot);
2. Ta Mo viel in slaap en uit frustratie sneed hij zijn eigen oogleden af;
3. Ta Mo werd bezocht door nieuwsgierige monniken en die bevriend met hem raakten.

Welke versie dan ook, uiteindelijk werd hem de toegang tot de Tempel verleend. Tijdens zijn verblijf zag hij dat monniken in slaap vielen tijden de meditatie. De monniken waren rusteloos of hadden geen innerlijke rust (die nodig is om tot verlichting te komen). Ta Mo bedenkt en ontwikkeld een vorm van fysieke training ter verbetering van de slechte conditie van de monikken, welke vermoedelijk voornamelijk uit het oefeningen met stretchhoudingen bestond.

Naar Boven

De ontwikkeling van de krijgskunst

Volgens legendes was krijgstkunst al voor komst Ta Mo aanwezig. Maar jaren en eeuwen na Ta Mo is er een continu ontwikkeling van de krijgskunst in de tempel geweest, wat uiteindelijk heeft geleid tot de Shaolin krijgskunst. Shaolin zou in dat opzicht beschouwd kunnen worden als een levende bibliotheek van krijgskunst in constante ontwikkeling. De tempel kon zich met behulp van deze ontwikkelde krijgstkunst goed verdedigen tegen rovers en rebellerende soldaten.

De slechte monniken

Na de dood van Ta Mo trekken er een aantal door het lint geslagen slechte monniken rovend en moordend rond en bezorgen Shaolin een slechte naam. De toenheersende keizer gaf de opdracht om de Shaolin Tempel te sluiten en een verbod om de naam Shaolin te gebruiken of in de mond te nemen.

Sui Dynastie (581 n. Chr tot 618 n. Chr)

In deze periode heerst Keizer Sui Gaozu, die de naam van Shaolin in ere hersteld en toestaat deze weer te gebruiken. De tempels worden geroneveerd en herstelt (580 – 581 n. Chr.). Aan het einde van deze Sui Dynastie trok de Shaolin tempel vanwege de rijkdom die de tempel door de tijd heen had vergaard, veel aanvallers aan.

De informatieuitwisselingen van de Shaolin monniken

De Shaolin monniken wisselde tijdens hun pelgrimtochten kennis uit over hun krijgskunsten met professionele lijfwachten en tempelwachters die zij tegenkwamen. De stijlen en technieken die zij met elkaar uitwisselden, combineerden zij met bestaande Shaolin technieken en verrijkt met Qi-oefeningen en ademhalingstechnieken. De geruchten rondom een mysterieuze en buitengewone krijgskunst van de Shaolin Tempel verspreidde zich al snel over het land. Van de periode 600 tot 1600 na Chr. bloeide de Shaolin Tempel in bekendheid en trok hierdoor veel mensen aan.

Naar Boven

Tang Dynastie (618 n. Chr tot 907 n. Chr)

De Tang Dynastie is de 2e van de 4 grootste Dynastiën. Kenmerkend voor deze Dynastie is de combinatie van strijdlustige krijgsmachts en- economische uitbreiding, de politieke stabiliteit en creatieve prestaties. De toenmalige heerser is de Keizer Li Yuan (614 n. Chr.).

Keizer Li Shi Min

De Tang Dynastie is een belangrijke periode voor ontwikkeling van de tempel. Een generaal genaamd Wang Shi Chong wil de Tang Dynastie omver werpen en uiteindelijk lukt het de generaal om de keizer te onttronen en diens zoon , prins Li Shi Min gevangen te nemen. De Keizer Li Yuan vraagt hulp aan Shaolin Tempel, die 13 monniken (of 113 / 1300 monniken is onduidelijk) stuurt om de prins te bevrijden. Dit aantal was in verhouding met het leger (10.000 man) zeer klein. Zij slagen hierin en nemen zelfs de neef van generaal Wang gevangen.

De legendarische 13 Shaolin monniken

De prins Li Shi Min bestijgt op zijn beurt de Keizerlijke troon en er is sinds die tijd een sterke band tussen Shaolin en de keizer ontstaan. Hij beloont de Shaolin Tempel royaal voor haar daden (onder andere door middel van kung fu uitwisseling). De Shaolin tempel krijgt toestemming tot opleiden van 500 vechtmonniken en krijgt veel grond rondom de tempel. De 13 monniken werden beloond en vereerd voor hun daden, waaronder een Stenen tablet met de gebeurtenissen en namen van de 13 monniken.

Five Dynasties (907 n. Chr. tot 960 n. Chr.)

In deze Dynasties zijn geen opvallende krijgsmacht ontwikkelingen of economische bijzonderheden te erkennen. Wel zijn er creatieve ontwikkelingen op gebied van porselein techniek (wit porselein) en beschilderingen van landschappen met zwarte inkt op zijde.

Sung Dynastie (960 n. Chr. tot 1279 n. Chr.)

Deze Dynastie is de 3e van de grootste Dynastiën. De Dynastie is verdeeld in een noordelijk deel (960 – 1126) en zuidelijk deel (1127 – 1279). De Noordelijke Dynastie is een kalme periode gekenmerkt door philosofische, artistieke en economische ontwikkelingen. De Zuidelijke Dynastie is het omgekeerde, een zeer hectische periode waarbij brute indringers de Chinezen van Noord naar Zuid verdringen. De Chinezen vestigen uiteindelijk daar een nieuw hoofdstad.

Shaolin Tempel als verzamelplaats voor de Krijgskunst.

De Shaolin Tempel wordt en blijft een verzamelplaats voor de verschillende krijgskunst technieken en verschillende stijlen. De toenmalige Abt Fu Ju nodigt 18 WuShu (Kung Fu) meesters uit om kennis binnen de tempel uit te wisselen. Hierbij wordt het Boek der Shaolin boxing samengesteld. Het boek 280 verschillende vormen, waarbij een examen dient te worden afgelegd en de titel van Shaolin vechtmonnik of Shaolin afgevaardigde kon worden behaald.

De machtige krijgsmonnik Jue Yuan

De Monnik Jue Yuan ontwikkeld een stijl met 72 posities (zowel gericht op de intern als de externe conditie). Door zijn ontevredenheid over de stijl en de drang om stijl verder te ontwikkelen, verliet hij de Shaolin tempel op zoek naar grootmeesters. De ontmoeting tussen de grootmeesters en combinatie van beste en gelijkende technieken leidt uiteindelijk tot de ontwikkeling van een nieuw systeem bestaande uit 170 verschillende technieken, waaronder de 5 dierenstijlen: draak, tijger, panther, kraanvogel en slang.

Yuan Dynastie (1280 AD – 1365 AD)

Deze periode wordt gekenmerkt door de Invasie van de mongoliers onder leiding van Ghenghis Khan. Er onstaan nieuwe handelsroutes die van China tot Centraal Azie tot het aan het Middelands Zeegebied leiden. In dit tijdperk ‘ontdekt’ de ontdekkingsreiziger Marco Polo China en verblijft er uiteindelijk 17 jaar.

Ming Dynastie (1368 AD -1644 AD)

De Ming Dynastie is de laatste van de 4 grote Dynastiën. De Dynastie kent een levendige 1e helft, maar wordt gekenmerkt door tegenstrijdige meningen tussen de leiders in 2e helft van deze Dynastie. De Verboden stad wordt in deze Dynastie gebouwd.

Het ontstaan van Zuid Shaolin Tempel

In deze periode zijn Japanse piraten aan Zuidoost kust van China actief. De Shaolin vechtmonniken bonden de strijd aan met de japanse piraten, maar het is onduidelijk of de monniken het overleeft hadden. De legende over de monnik die zijn benen verloor tijdens deze gevechten, doet hierover de ronde. Mede dankzij hem zou de Zuid Shaolin Tempel zijn ontstaan. Dit kenmerkt de zuidelijke stijl van Shaolin die zich meer focust op het bovenlichaam en minder op de benen.

Ching Dynastie (1644 AD – 1912 AD)

De teneergang van Shaolin

De Ching Dynastie is de laatste Chineze Dynastie. De Dynastie begon positief (economisch) maar eindigt uiteindelijk desastreus. In deze periode raakt de Shaolin Tempel in een neerwaartse spiraal, onder andere door slecht bestuur en doorslaggevende misstappen van enkele monniken. Alles dat met Shaolin te maken had werd verboden, ook het beoefenen van kung fu werd verboden en zelfs met de dood bestraft. Hier ontstaan uiteindelijk de Triads (verzetgroepen) die de Ching Dynastie omver willen werpen.

De republiek (1912 – 1949)

In deze hectische periode willen Chiang Kai Shek (legerleider) en Shi Yousan de macht overnemen van Generaal Fan Zhong Xiu van de Henan provincie. Deze laatste was goed bevriend was met de huidige Abt van de Shaolin tempel Miao Xing. Generaal Fan wordt verslagen door Shi Yousan en vlucht die naar de tempel. Op zijn beurt bestormt Shi Yousan bestormt de tempel en waarbij hierbij ruim 100 monniken om het leven kwamen, Generaal Fan ontsnapt.

De verwoesting van de Shaolin Tempel

De Tempel wordt bij deze strijd in brand gestoken en bijna compleet vernield en daarmee velen werken, waaronder de oudste geschreven boeken over Shaolin kung fu. Een aantal monniken konden aantal gebouwen gedeeltelijk redden en slecht enkelen hebben kunnen ontsnappen naar omringende landen. In 1944 viel Japan de Henan provincie binnen, die moordend en rovend rondtrokken. Uiteindelijk zond de Communistische Partij het leger naar de provincie die een einde maakte aan de vele wreedheden.

Culturele revolutie en Volksrepubliek China (1949 – heden)

De ontwikkeling van Wushu

De revolutie keert zich tegen alle vormen van religie en martial arts. Het is een rampzalig periode voor Shaolin Kung Fu en het boedhisme. Uiteindelijk wordt Shaolin gebruikt als marketing-tool, maar tevens als nalatenschap van een belangrijk deel van de geschiedenis van China. De angst en kracht van kung fu merkbaar is duidelijk merkbaar, onder andere door de ontwikkeling van een kunst met de levenskracht van Shaolin, maar zonder de kung fu. Dit was de geboorte van moderne Wu Shu, die zich zeer populair ontwikkeld.

Shaolin Tempel Heden

De bekendheid van de Shaolin Tempel trok veel mensen (en nog steeds) die graag Shaolin Wushu willen leren. Zo onstonden er rondom de Tempel vele Wushu scholen en Shaolin Village was geboren.

Hiermee was ook de ontwikkeling van het Shaolin Wu Shu ontstaan. Het Shaolin Wushu kenmerkt zich door de invloed van modere bewegingen in de traditionele vormen, waarbij het accent op de sportieve ontwikkeling ligt.

De populariteit van de Shaolin Tempel is in de afgelopen decennia in een sneltreintempo toegenomen en is tegenwoordig ook een populaire touristische trekpleister.

Deze mijlpalen in de Chinese geschiedenis over Shaolin en haar krijgskunst is onder andere samengesteld op basis van diverse bronnen.

http://www.shaolin.com.au
http://www.shaolinwushu.be
http://www.russbo.com
http://www.shaolin.nl
http://www.shaolinwolf.com
http://www.shaolin.com/shaolin_history.aspx
http://www.chinashaolins.com

Naar Boven